We are definitely not just another event company...

Tehniline produktsioon ja audiovisuaalne kunst üritustele, reklaamidele ja filmidele.
Üritustehnika rent.
Üritusturunduse 
terviklahendused:
- sisekommunikatsioon 
- kliendiüritused
- konverentsid
- meeskonnakoolitused
- turundusüritused
- lansseerimised
- messilahendused